INVESTICIJE U NEKRETNINE

Kupovinom nekretnine u DELMAR BOUTIQUE RESIDENCY stičete pravo i na potpunu kontrolu nad svojom imovinom, pa tako možete da: živite u tim stanovima, iznajmljujete ih, prodajete, prepišete na nekoga ili zavještate.
Po Vašoj želji stanovi mogu biti predati upravnom menadžmetnu za koordinaciju na osnovu ugovora o dugoročnom zakupu, koji se odnosi na određeni vremenski period sa profitabilnošću ne manjom od 6%. Takođe, možete lično dati u zakup svoje stanove, naravno pri tom snoseći sve potrebne troškove.
Osim profita na kraju godine, dobijate i nekretninu u evropskoj zemlji sa izuzetno rastućim tržištem nekretnina, kao i mogućnost da dobijete boravišnu dozvolu u Crnoj Gori.
Kupite stanove u DELMAR BOUTIQUE RESIDENCY i profitirajte!